Вести 

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У ТРАЈАЊУ ОД 5. ДО 11. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

“ МИХАИЛО БАКОВИЋ“ СЕЉАШНИЦА

ПОД МОТОМ

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА

30 ГОДИНА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

Д а н   и   д а т у м А к т и в н о с т
П о н е д е љ а к 05.10.2020. године Упознавање ученика и запослених са темом и активностима Дечије недеље
У т о р а к 06.10.2020. године Украшавање Д О Б Р О Д О Ш Л И Ц А за прваке
С р е д а 07.10.2020. године                 Спортско – рекреативни  дан  
Ч е т в р т а к 08.10.2020. године        Свечаност поводом пријема првака у       „ Дечији савез“
П е т а к 09.10.2020. године Изложба ликовних и литерарних радова на тему “ Подељена срећа два пута је већа“

Повезане објаве