ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ

Подаци о поступку

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ

Датум креирања извештаја: 19.08.2020 12:44:48

Назив поступка                                          Превоз ученика

Реф. број                                                  1

Врста поступка                                          Отворени поступак

Процењена вредност                                  2.210.000,00

Техника

ЦПВ                                                         60100000-Услуге друмског превоза

Кратак опис набавке                                    Превоз ученика

Подељен у партије                                      НЕ

Образложење зашто предмет није подељен у партије

Број објаве                                                2020/С Ф02-0000001

Врста објаве                                              Јавни позив

Објављено                                                09.07.2020

Рок за подношење                                      19.08.2020 12:00:00

Чланови комисије за јавну набавку
Име и презиме
Снежана Свичевић

Подаци о предмету / партијама


Подаци о отварању

Датум и време отварања: 19.08.2020 12:00:00

Електронског отварање понуда завршено у: 19.08.2020 12:00:32

Број пристиглих понуда / пријава 1
Понуђач Облике понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ АД ПРИБОЈ, Јармовац, бб, 31330, Прибој, Србија      Самостално                     1                                                                                                              НЕ                                  19.8.2020. 10:49:35

Аналитички приказ поднетих понуда

  Подаци о цени Остали критеријуми
Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде
АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ АД ПРИБОЈ 2210000.00 2431000.00 РСД 45 дана од дана пријема рачуна 60 дана

Аналитички приказ понуда након допуштених исправака

  Подаци о цени Остали критеријуми
Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде
АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ АД ПРИБОЈ 2210000.00 2431000.00 РСД 45 дана од дана пријема рачуна 60 дана

Резултати стручне оцене

Понуђач Одбија се Коначна цена Коначна цена (са ПДВ) Валута
АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ АД ПРИБОЈ НЕ 2.210.000,00 2.431.000,00 РСД

Рангирање понуда и предлог избора / обуставе

Уговор ће се доделити ДА
Сукоб интереса који је утврђен и мере које су поводом тога предузете  
Додатни подаци / Напомена  
Понуђач Ранг Образложење ранга Изабире се
АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ АД ПРИБОЈ 1 Цена понуде: 2,210,000.00 РСД ДА

Образложење избора                                  Приспела понуда је благовремена, тражена докумнтација је потпуна.