Наставни кадар

НАСТАВНИ КАДАР У ШКОЛСКОЈ 2021-22.ГОДИНИ

Име и презимеВрста струч. Спреме-Предмети које предајеГод. рад. стажаЛиценца% ангаж.  у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Србољуб Марковић  Професор српског језика и књижевностиСрпски језик  17да94,4% 
Младенка РужићПрофесор српског језика и књижевностиСрпски језик  2не44,4%Пријепољска гимназија 27.80 ОШ „Бошко Буха“ 27.80 %
Љиљана Матовић  Професор енглеског језикаЕнглески језик  16да94,4%Техничка школа 10%
Злата ПодбићанинПрофесор енглеског језикаЕнглески језик  12да10% 
Светлана ЧпајакПрофесор српског језикаРуски језик да44,4%ОШ „Милосав Стиковић“ 34.44% ОШ “Светозар Марковић“ 22.22%
Ана СредојевићПрофесор разредне наставеРуски језик4не22,2% 
Јасмина ЋатовићПрофесор енглеског језикаЕнглески језик  11да32,2%ОШ „ Свети Сава“ 10%, ОШ “ Бошко Буха“ 30% Техничка школа 20%
Александра Коковић  Професор математике  Математика  4не111% 
Ана СредојевићПрофесор разредне наставеМатематика4не22,2% 
Сабира Чичић  Професор историјеИсторија  29да35%Техничка школа 65%
Младен ТомашевићПрофесор историјеИсторија    20%Пријепољска гимназија 30% ОШ „Бошко Буха“ 10% ОШ „Свети Сава“ 60%
Хилмо РовчанинПрофесор географијеГеографија29да5%   
Катарина МрдаковићПрофесор географијеГеографија да20% 
Дијана МилановићПрофесор ГеографијеГеографија2не30%ОШ „Владимир Перић Валтер“ 55%
Бајрам ХоџићПрофесор биологијеБиологија     20% 
Аница СвичевићПрофесор биологијеБиологија не30%ОШ „Мирослав Стиковић“ 20%
Марија ЧпајакПрофесор биологијеБиологија3не10%ОШ „Свети Сава“ 80%  
Драгана КаргановићПрофесор хемијехемија19да  20% 
Аница СвичевићПрофесор биологијехемија не10% 
Дарко Чпајакспециј.студија машинског инж. И информ. Инжењ.физика9да20% 
Џенита Ламежевић Срна Мастер физичрФизика7да30%ОШ „Владимир Перић Валтер“ 40% ОШ „Душан Томашевић Ћирко“  30%
Борко РадовићПрофесор технике и информатикеТИТ, ИР9не35%Пријепољска гимназија 65%  
Миланко ТошићПрофесор технике и информатикеТИТ, ИР11да40%ОШ „Вук Ст. Караџић“ Јасеново 60%
Дарко Чпајакспециј.студија машинског инж. И информ. Инжењ.ТИТ, ИР9да30% 
Бранислав ДивацПрофесор физичке културе  Физичко и здравствено васпитање  6не65%ОШ “ Бошко Буха“ Ивање 35% ОШ“М.Стиковић“ 15%
Мунир МусићПрофесор физичке културеФизичко и здравственоваспитање8не25%ОШ “ Свети Сава“ 20%, Техничка школа 40%  ОШ „Душан Томашевић Ћирко“  15%  
Дамир РондићПрофесор музичке културеМузичка култура  18да25%ОШ,,МилосавСтиковић“35% Пријепољска гимназија 55%
Ивана ЛазовићПрофесор ликовне културеЛиковна култура  6да25% 
Јелена СтаменковићПрофесор ликовне културеЛиковна култура   не10% 
Милош СокићПрофесор ликовне културеЛиковна култура    10% 
Жана МатовићВероучитељ  Верска настава15не35% 
Ареф ДураковићВероучитељВерска настава12не10%ОШ“Б.Буха“ Ивање 15% ОШ „Владимир Перић Валтер“ 5% Пријепољска гимназија 25%
Зоран ДивацНаставник разредне наставеРазредна настава23да100% 
Љиљана Цвијовић  Професор разредне наставеРазредна настава  24да  100% 
Славица ПузовићПрофесор разредне наставеРазредна настава  29да  100% 
Радоман Петрић  Професор разредне наставеРазредна настава  31да  100% 
Небојша ТрмчићПрофесор разредне наставеРазредна настава  26да  100% 
Миланка МарићПрофесор разредне наставеРазредна настава  18да  100% 
Адела Џиновић  Професор разредне наставеРазредна настава  6не  100% 
Марина РадивојевићПрофесор разредне наставеРазредна настава8да  100% 

4.2 ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и презимеВрста струч. спремеПослови на којима радиГод. рад. стажаЛиценца% ангаж. у школи% ангажовања  у другој школи (којој)
Јелена Драгутиновићпедагог  директор15  Да100% 
Славица ПантовићДипл. педагог-андрагогПедагог32Да100% 
Данка Средојевић  Професор разредне наставеБиблиотекар14Да50%ОШ“Бошко Буха „ Ивање 50%
Снежана СвичевићДипл. правник  Секретар14Да50%Основна музичка школа 50%
Добрила ЧоловићРачуноводствени техничарКоординатор финансијских и рачуноводствених послова25Да50% 
Радоје ТописировићМајстор за водоводну инсталацијуДомар/мајстор одржавања19 96% 
Милоранка ТошићКонфекционерСпремачица25 83% 
Сафија ЏиновићОсновна школаСпремачица30 83% 
Смаил ЏиновићОсновна школаСпремачица14 83% 
Милена ЈешићКуварСпремачица23 83% 
Јелица БезаревићОсновна школаСпремачица24 83% 
Гојко МатовићАутолакирерПомоћни радник27 96% 
Танкосава СтиковићУгоститељско-туристички техничарКувар14 60% 
Славојка МатовићКувар  Кувар/  45% 
Десимир ПузовићОсновна школаЧистач30 83% 
Радиша ПлескоњићОсновна школаЧистач35 100%