Лична карта школе

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

ОШ “Михаило Баковић“ има своју дугу историју. Почела је са радом 1871. године. У конаку Манастира у Сељанима, а 1927. године наставља своју мисију у новоизграђеној школској згради у Сељашници.

ОШ “Михаило Баковић“ налази се у средини села удаљена 6 км од Пријепоља, односно 3 км од Коловрата. На ушћу реке Звјежданке у Сељашницу, на раскрсници ранијег пута Пријепоље-Савин Лакат-Јабука-Пљевља, има веома повољан географски положај. Асфалтним путем повезана је са општинским центром и има организован аутобуски превоз неколико пута на дан. Има телефонску везу са градом.

Подручје школе обухвата сва насељена места три месне заједнице – Сељашнице, Јабуке и Звјезд. Укупна површина овог простора која обухвата девет села износи   7 512 км2 и по величини спада у већа школска подручја у општини. Сељашница је била једино насеље које је имало стални пораст броја становника.

Школа постоји 134. године, а зграда у Сељашници 78 година. Настава се одвија и у издвојеним одељењима која се налазе у местима Јабука, Звијезд и Карошевина.

Рад матичне школе одвија се у три школска објекта, од којих су два саграђена од чврстог материјала са по 3 учионице  и монтажне зграде са две учионице. Школа има ограђено школско двориште без спортских терена, па се настава физичког и здравсвеног васпитања одржава на спортским теренима месне заједнице. Поред осам учионица , у овим објектима се налазе и библиотека, канцеларије за директора, наставнике, педагога, секретара и рачуновођу, затим школска кухиња са трпезаријом, а у дворишту је привремена котларница са простором за угаљ. Мокри чвор налази се ван зграде. У току су завршни радови  на новом школском објекту који ће решити просторне проблеме школе.

Издвојено одељење Јабука удаљено је 19 километара од матичне школе,а располаже са једним школским објектом од тврдог материјала у чију су адаптацију последњих година уложена знатна средства. Поред три учионице, у школској згради налази се и кухиња са трпезаријом за ученике, а на спрату су и станови за наставнике.

Издвојено одељење Звјезд има две учионице, кухињу са трпезаријом (није у функцији због малог броја ученика), стан за наставника и мало школско двориште без спортски терена. У згради не постоји мокри чвор, а грејање је на чврсто гориво. Објекат је у добром стању и удаљен је од матичне школе 9 км.

Издвојено одељење Карошевина удаљено је од матичне школе 15 км, а располаже са једним објектом од тврдог материјала и малим школским двориштем. Има две учионице, канцеларију и оставу. Мокри чвор је ван објекта, а грејање на пећи на чврсто гориво.

Укупан број ученика од првог до осмог разреда је 146. У разредној настави 59 ученика, а у предметној 87.

У матичној школи наставу ће похађати 135, а у издвојеним одељењима: Јабука- 9, Звјезд- 1, Карошевина- 1, дакле у четири одељења са наведеним бројем ученика. Ученицини млађих разреда не користе организован превоз, мада међу њима има ученика који су доста удаљени од школе. Немогуће је организовати превоз због конфигурације терена и непокривености саобраћајном мрежом.