Ритам рада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА „МИХАИЛО БАКОВИЋ“

СЕЉАШНИЦА

БРОЈ: 404

         ДАТУМ: 31.08.2021. ГОДИНЕ

Р И Т А М  Р А Д А

  • Распоред звоњења у Матичној школи улазак 7,20 млађи 7,25 старији  
ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.7,308,15
2.8,209,05
3.9,3010,15
4.10,2011,55
5.11,1010,40
6.12,0012,45
7.12,5013,35
  • Распоред звоњења у издвојеним одељењима улазак 7,55
 ЧАСПОЧЕТАКЗАВРШЕТАК
1.8,008,45
2.8,509,35
3.10,0010,45
4.10,5011,35
5.11,4012,25
6.  
7.  

Пoслe другог  чaсa je вeлики oдмoр oд 20 минутa, a измeђу oстaлих чaсoвa oдмoр трaje 5 минутa.

                                                                                               Директор

___________________________

                                                                                      Јелена Драгутиновић