БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 2019/2020

Б Р О Ј Н О    С Т А Њ Е   У Ч Е Н И К А

ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА

ШКОЛА I II III IV I-IV V VI VII VIII V-VIII I-VIII
Сељашница 12 9 8 14 43 21 18 15 24 78 121
Јабука 2 1 4 7 7
Звјезд 1 1 2 2
Карошевина 1 1 2 2
Доње Бабине 1 1 3 2 4 9 10
Горње Бабине 1 1 1
Укупно 16 11 9 20 56 21 21 17 28 87 143
На нивоу школе 143
Разредна настава 56
Предметна настава 78
Припремни предшколски програм 7 ( 6+1 )

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

Разредна настава 9
Предметна настава 31
Заједничка служба 7
Вероучитељи 2
Чистачи/домари-мајстори одржавања/куварице 13
Укупно 62