Вести 

Извештај о реализацији радова на замени котлова у Основној школи „Михаило Баковић“ Сељашница

Објекат  Основне школе „ Михаило Баковић“ у Сељашници до јануара 2022. године снабдевао се топловодном енергијом из сoпствене котларнице. За производњу топлотне енергије била су инсталирана два котла на лож уље, тип: ГУ 350, Подвис терм Књажевац, топлотног капацитета 350 киловата. Због смањења трошкова грејања, дотрајалости котлова, као и због очувања животне средине, Школа је 2021. године, у сарадњи са општином Пријепоље, аплицирала на конкурс за замену система грејања матичне школе код Министарства заштите животне средине. Планирана је реконструкција топловодне котларнице на лож уље са заменом котлова на биоразградиво гориво-пелет…

Прочитај више
Вести 

Награђени ликовни и литерарни радови на тему Свети Сава

Поводом обележавања школске славе Светог Саве, организован је конкурс ликовних и литерарних радова, на тему Свети Сава. Награђени ученици за ликовне радове су: 1.Анастација Дробњак VIII 2.Далила Поровић VI 3.Младен Дучић VII Награђени ученици за литерарне радове су: Елма Агић VIII Ана Мaтовић VI Илда Поровић III Посебно награђен рад је Ајлан Поровић, ученик четвртог разреда.

Прочитај више