Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Редни број Име и презиме наставника Предмет
1. Србољуб Марковић Српски језик и књижевност
2. Младенка Ружић
3. Љиљана Матовић   Енглески језик
4. Јасмна Ћатовић
5. Злата Подбићанин
6. Марија Чпајак   Руски језик
7. Бранислав Дивац
8. Александра Коковић   Математика
9. Ана Средојевић
10. Џенита Ламежевић-Срна   Физика
11. Дарко Чпајак
12. Драгана Каргановић   Хемија
13. Данка Рељић
14. Сеад Кухиња   Биологија
15. Данка Рељић
16. Хилмо Ровчанин   Географија
17. Дијана Милановић
18. Сабира Чичић   Историја
19. Славка Брашанац
20. Фарук Алендаревић
21. Миланко Тошић   ТИО, Информатика и рачунарство
22. Борко Радовић
23. Дарко Чпајак
24. Дамир Рондић   Музичка култура
25. Бранислав Дивац
26. Ивана Лазовић Ликовна култура
27. Бајрам Козица Физичко и здравствено васпитање Обавезне физичке активности Физичко васпитање Изабрани спорт
28. Мунир Мусић
29. Бранислав Дивац
30. Жана Матовић Православна веронаука
31. Ареф Дураковић Исламска веронаука
32. Миланка Марић         Разредна настава
33. Славица Пузовић
34. Зоран Дивац
35. Љиљана Цвијовић
36. Радоман Петрић
37. Небојша Трмчић
38. Марина Пузовић
39. Јелена Стиковић
40. Милена Дивац